Aug 12
monte carlo
jimmy’s
 
Aug 13
ibiza
 
Aug 14
marbella
momento
 
Aug 15
ibiza
Ushuaïa
 
Aug 16
portimao
blanco
 
Aug 17
tangier
555 club
 
Aug 18
nuremberg
resi club